LtIEn
kretingos-misku-uredija

       

Svetainės medis  Klauskite Pagalba neįgaliems VĮ Kretingos miškų urėdija
 
 

 

Įrašykite simbolius*:
Patvirtinimas

 

 

 

 

 

    

 

Kartenos girininkija
Kartenos girininkijos kolektyvas 2012.04.17

Kartenos girininkijos kolektyvas:

(iš kairės į dešinę):

girininko pavaduotojas Petras Daukantas

girininkas Vytautas Lukauskas

eigulys Povilas Gedgaudas

eigulys Giedrius Prialgauskas

Apie girininkiją 2012.04.17

Kartenos girininkija išsidėsčiusi Kretingos rajone. Iš pietų ribojasi su Mikoliškių girininkija, rytuose - su Plungės rajonu, šiaurine ir vakarine jos dalimi teka Minijos upė. Girininkijos miškų plotas - 4612 ha. Iš jų valstybinių miškų - 2886 ha.

Girininkija nuo 1952 01 01 iki 1958 01 01 ir nuo 1988 05 01 iki 1990 01 01 buvo panaikinta.

Girininkiją sudaro dvi eiguvos: Mišučių ir Vėlaitinės.
Girininkijoje ošia Vėlaitinės, Bumbulinės, Žutautų, Mišučių ir Šilpelkės miškai.
Žymesni miestai, gyvenvietės ir kaimai: Kartena, Dauginčiai, Kalniškiai, Žutautai.
Vandens telkiniai: Minijos, Alanto, Kartenalės upės.

Vyrauja eglynai (50%), pušynai (20%), beržynai (16%) ir ąžuolynai (8%). Kasmet vidutiniškai pasodinama apie 18 ha želdinių, ugdoma apie 8,5 ha jaunuolynų, retinama apie 5 ha medynų. Dalis girininkijos miškų patenka į Minijos ichtiologinį draustinį (7,0 ha), Kartenalės entomologinį draustinį (6,5 ha) o daugiau į Salantų regioninio parko Minijos kraštovaizdžio draustinį (152,6 ha), Salanto žemupio hidrografinį draustinį (49,0 ha), Alanto architektūros draustinį (16,0 ha) ir parko apsauginę zoną (43,7 ha).

Iš Kartenos istorijos:
Kartenos miestelis minimas jau nuo 1253 m. Jame 1634 m. Sapiegos pastatė pirmąją bažnyčią. 1639 m. įkūrė parapijinę mokyklą. Šiandien miestelį puošia apie 1875 m. pastatyta vienintelė Žemaitijoje bebokštė, neobarokinė, bazilikinė Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia. Kitapus aikštelės tebestovi XVIII a. pabaigoje statyta (tarpukariu perstatyta) smuklė. Po karo Kartenoje veikė NKGB būstinė, kurios kieme čekistai pakasė per 50 "Kardo rinktinės" partizanų ir rėmėjų. Jų palaikus karteniškiai 1990 m. perlaidojo miestelio kapinėse, kuriose bolševikų aukų atminimui išmūrijo koplyčią.

Girininkijos žymiausios vietos:
· Salantų regioninis parkas. Prie Minijos, Salanto, Bartuvos ir daugelio mažesnių upelių išliko daug natūralios gamtos, kurios nespėjo sunaikinti tarybiniai melioratoriai. Upių ir upelių slėniuose tebežaliuoja ąžuolai, auga daug retų augalų, lizdus suka paukščiai. Salantų regioniniame parke daugiausiai saugomas upių slėnių kraštovaizdis ir gamtinė aplinka. Tuo tikslu įsteigti keli kraštovaizdžio, hidrografiniai ir kitokie gamtiniai draustiniai bei Minijos upės gamtinis rezervatas.
· Minijos ichtiologinis draustinis.
· Dauginčių piliakalnis. Šilo pelkės miške išliko senosios Dauginčių kaimo kapinės prieš kurias stūkso "Pilale" vadinama kalva. Slėnio vakariniame pakraštyje rymo pušų jaunuolynu apaugęs Dauginčių kaimo piliakalnis.
· Kartenalės entomologinis draustinis
· Kartenos piliakalnis. Kartenos pilis 1263 m. sunaikinta kryžiuočių.
· Girininkijos teritorijoje 51 kvartale peri juodųjų gandrų pora.

Girininkijoje saugomos juodojo gandro, vištvanagio, vapsvaėdžio ir suopio lizdavietės, po dvi karvelio ulduko ir lututės perimvietes. Išskirtos 3 dviejų tipų kertinės miško buveinės (7,98 ha). Lankytojų dėmesį patraukia Tamožinės miško senmedžiai – ąžuolas ir pušis. Ąžuolo kamieno skersmuo 1,3 m aukštyje 1,5 m, apimtis 4,64 m, aukštis 31,5 m, pušies skersmuo 1,55 m, apimtis 3,9 m ir aukštis 22,6 m.

Saugomi kultūros paveldo objektai Kašaičių (Pilalės), Nausodžių (Mišučių), Gaudučių, Dauginčių, Dauginčių I piliakalniai ir Vėlaičių piliakalnis su gyvenviete. Sutvarkyti Dauginčių kaimo senkapiai Šilpelkės miške, prižiūrimos švedų laikų kapinės Žutautų miške.

Girininkijoje dirbo girininkai K. Ruseckas (1950-1952), Jonas Banevičius (1959-1962), Algimantas Mažeika (1963-1988). Nuo 1990 01 01 girininkauja Vytautas Lukauskas.

img   Plačiau
Kartenos girininkijos schema

 

 
   
 
tarp
Rekvizitai

VĮ Kretingos miškų urėdija      

Savanorių g. 27 , LT-97111 Kretinga

tel./faks. (8 445) 51 173 
el. paštas info@kretmu.lt

Duomenys apie VĮ Kretingos miškų urėdiją
kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Kodas 164298560

PVM kodas 642985610
Reg. Nr. VĮ 98-106, Kretingos savivaldybėje

A.S. LT657044060000733509
AB SEB bankas, banko kodas 70440
SWIFT CBVILT2X

tarp
Naujienų prenumerata
tarp  
tarp  
 
© VĮ Kretingos miškų urėdija | Pagrindinė svetainės versija pritaikyta naudotis neįgaliesiems Interneto svetainių kūrimas Interneto svetainių kūrimas optimizavimas seo paslaugos web design