LtIEn
kretingos-misku-uredija

       

Svetainės medis  Klauskite Pagalba neįgaliems VĮ Kretingos miškų urėdija
 
 

 

Įrašykite simbolius*:
Patvirtinimas
 
Patikros sistema
VĮ Kretingos miškų urėdijoje dirbančių rangovų ir urėdijos medienos ruošos darbuotojų patikrinimo aktų santrauka

Remiantis VĮ Kretingos miškų urėdijos rizikos mažinimo priemonių plano 1.1.1.E) ir 1.1.2.D) punktų reikalavimais, parengta darbų saugos patikrinimų aktų, surašytų 2015 metais, santrauka, atlikta nustatytų neatitikčių, susijusių su darbų saugos reikalavimų nesilaikymu, analizė.

Suvestiniai duomenys pagal girininkijas pateikiami lentelėje: 

Eil. Nr
Girininkijos pavadinimas
Aktų kiekis, vnt.
Nustatytų neatitikčių kiekis, vnt.
Pastabos
1.
Skuodo
2
-
 
2.
Lenkimų
9
4
 
3.
Grūšlaukės
9
7
 
4.
Šventosios
12
8
 
5.
Darbėnų
24
24
 
6.
Vaineikių
11
3
 
7.
Palangos
4
4
 
8.
Kartenos
8
2
 
9.
Klaipėdos
9
8
 
10.
Mikoliškių
5
2
 
11.
Šernų
8
6
 
12.
Vėžaičių
15
7
 
13.
Smiltynės
4
1
 
 
Viso:
120
76
 

 2015 metais iš viso atlikti 120 patikrinimų, 76 kartus (63 proc.) užfiksuoti vienokie ar kitokie neatitikimai, susiję su darbų saugos reikalavimais. 2014 metais iš viso atlikti 101 patikrinimas, 62 kartus (61 proc.) užfiksuoti vienokie ar kitokie neatitikimai. Šis faktas rodo, kad 2015 metais atlikta augiau patikrinimų bei patikrinimai vykdomi atsakingai ir principingai.
Neatitikimai labai įvairuoja pagal sudėtingumą ir pavojingumą darbuotojų saugai. Dažniausiai nustatomas pažeidimas (26 atvejai), - tai neteisingas medžių nuleidimas (neteisingi papjovimai, nepakankamos užtūros). Net 12 kartų nustatytas nepakankamas arba neteisingas apsaugos priemonių dėvėjimas (drabužiai be ryškios spalvos elementų, netinkamos kelnės, pirštinės bei avalynė, nenaudojami veidą ir akis apsaugantys skydeliai, ar prieštriukšminės ausinės). Užfiksuota11 atvejų, kai darbo vietoje nėra pirmosios medicininės pagalbos rinkinio (dažnu atveju vaistinėlė irgi laikoma automobilyje).  Kiti gana dažni pažeidimai - tai nepastatyti ar ne vietoje pastatyti įspėjamieji ženklai prie kelių į kertamas biržes (8 atvejai) bei STOP juostos neturėjimas (9 atvejai),  (atskirais atvejais STOP juosta laikoma automobilyje, kas yra taipogi neleistina). Septynis kartus užfiksuotas darbas su techniškai netvarkingais pjūklais, t.y. su nulūžusiu grandinės gaudytuvu ar su nesureguliuotomis pjūklo apsukomis. Net penkiais atvejais įstrigę medžiai neapverti STOP juosta.
Visais atvejais yra duoti privalomi nurodymai pažeidimams pašalinti, arba atkreiptas dėmesys į pasikartojančius trūkumus, siekiant jų išvengti ateityje.
IŠVADOS:
1.      Šią patikrinimo aktų santrauką bei atliktą neatitikčių analizę numatoma paviešinti artimiausiame gamybiniame pasitarime, kuriame dalyvaus visi padalinių vadovai bei rangovinių įmonių atstovai.
2.      Artimiausiu metu organizuoti seminarą kartu su Darbo inspekcijos atstovais.
3.      Įvertinus tą faktą, kad daugiausiai neatitikčių nustatyta Darbėnų girininkijoje, duotas privalomas nurodymas Darbėnų girininkijos girininkui Viliui Perkamui, pravesti pakartotiną darbų saugos instruktažą visiems girininkijos teritorijoje dirbantiems rangovams, tai įforminant atskiru aktu.

Santrauką parengė: Vyriausiasis inžinierius Algirdas Varapnickas
2016-01-06
Kretingos miškų urėdijoje dirbančių rangovų ir urėdijos medienos ruošos darbuotojų patikrinimo aktų santrauka 2015.01.08

Remiantis VĮ Kretingos miškų urėdijos rizikos mažinimo priemonių plano 1.1.1.E ir 1.1.2.D punktų reikalvimais, parengta darbų saugos patikrinimų aktų, surašytų 2014 metais, santrauka, atlikta nustatytų neatitikčių, susijusių su darbų saugos reikalavimų nesilaikymu analizė. Su šiuo dokumetu galima susipažinti čia.

Kreipimasis į visus miško kirtimo ir ruošos darbų rangovus dėl darbuotojų saugos vykdant darbus 2015.01.14
Vykdant miško kirtimo ir ruošos darbus 2014 m. žuvusiųjų darbuotojų skaičius lyginant su 2013 m. išaugo apie 2,5 karto. Šie nelaimingi atsitikimai įvyko todėl, kad pjovėjams nesilaikant saugių darbo metodų pjaunant mišką, virstant medžiui buvo mirtinai traumuoti patys pjovėjai ar šalia dirbę kiti darbuotojai. Nelaimingų atsitikimų tyrimo metu nustatyta, kad netinkamai buvo organizuoti darbai, nepakankamai vykdoma vidinė kontrolė, nebuvo laikomasi saugos ir sveikatos norminių teisės aktų reikalavimų ir kt. Plačiau apie nelaimingus atsitikimus miškų ruošos darbuose rasite čia.
2014.08.14
ES medienos reglamento ir LegalSource deramo patikrinimo sistemos procedūra VĮ Kretingos miškų urėdijoje 2014.01.01
Šios procedūros tikslas yra užtikrinti, kad VĮ Kretingos miškų urėdija kerta, transportuoja ir prekiauja mediena vadovaujantis visais taikomais teisės aktais.
Procedūra yra sukurta pagal NEPCon LegalSourceTM programą siekiant užtikrinti atitiktį 2010 m. spalio 10 d., Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 995/2010, kuriuo nustatomos veiklos vykdytojų, pateikiančių rinkai medieną ir medienos produktus, pareigos, (toliau – ESMR) reikalavimams dėl deramo patikrinimo programos taikymo.
2014.01.05

VĮ Kretingos miškų urėdijos rangovinių įmonių sąrašas

1 Petras Dirvanskis
2 Raimondo Liebaus miško ruošos įmonė
3 Kazimiero Puipos miško ruošos įmonė
4 Arvydas Petkus
5 K. Stonkaus miško darbų įmonė
6 I. Skudikio žvejybos įmonė
7 Aivaras Putrius
8 G. Kontrimo įmonė
9 Nerijus Stonkus
10 Romualdas Intas
11 Pranciškus Viskontas
12 Bronislavas Grabys
13 UAB "ErVika"
14 UAB "Viva Baltic"
15 UAB "Skirmandera"
16 UAB "Dalforest"
17 Algis Žilionis
18 Antano Bukniaus įmonė
19 UAB "Pamario giria"
20 UAB "Jono miškas"
21 UAB "Viva Baltic“
22 UAB "Judrės medis"
23 UAB "Augmedija"
24 UAB "Lopaičių miškas"

Parengė: Vyriausiasis inžinierius Algirdas Varapnickas

2014.01.01

Informacija apie VĮ Kretingos miškų urėdijos miškų plotus, kuriuose vykdoma medienos ruoša bei iš kurių mediena yra patiekiama ES rinkai. Dokumentas.

 

 
   
 
tarp   tarp
Naujienų prenumerata
tarp  
tarp  
 
© VĮ Kretingos miškų urėdija | Pagrindinė svetainės versija pritaikyta naudotis neįgaliesiems Interneto svetainių kūrimas Interneto svetainių kūrimas optimizavimas seo paslaugos web design